2023 Emlékérme a 175 éves Magyar Honvédség tiszteletére

2023 Emlékérme a 175 éves Magyar Honvédség tiszteletére

Emlékérme a 175 éves Magyar Honvédség tiszteletére - színesfém érme
100 forintos forgalmiérme-emlékváltozat a 175 éves Magyar Honvédség tiszteletére

2023. május 22. – A Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 100 forintos forgalmiérme-emlékváltozatot bocsát ki 2023. május 23-án. A különleges érme a Magyar Honvédség logójának szimbolikus elemeit emeli ki, megörökítve a történelmi múlt és a katonatörténelem ma is érvényes értékeit és hagyományait. Az érme tematikus oldalát Kovács Zoltán szobrászművész tervezte, és 1 millió példányban kerül forgalomba, a kibocsátás napjától.

A 1848-49-es szabadságharc az egyéni szabadságjogok kivívása mellett a nemzeti önrendelkezés megteremtését is célul tűzte ki, melynek fontos lépése volt a Magyar Honvédség felállítása. 1848. május 16-án Kossuth Lajos, az első felelős magyar kormány hadügyminisztere közzé tette híres kiáltványát a honvédzászlóaljak felállításáról, ezzel megalakítva az első, központilag szervezett magyar hadsereget, amelynek 175 éves fennállását ünnepeljük idén.

A Magyar Honvédség fő feladata jelenleg az ország szuverenitásának és területi épségének védelme, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) értelmében a Szervezet kollektív védelmének erősítése. További feladatai közé tartozik, hogy hozzájáruljon az egyéb – a partnerségi, szerződéses viszonyok között – közösen vállalt szövetséges küldetésekhez, béketámogató és humanitárius akciókhoz, súlyos ipari és természeti katasztrófák következményeinek elhárításához, a szövetséges katonai és polgári rendvédelmi erők magasabb szintű kiképzéséhez akár a NATO és az Európai Unió határain kívül is.

A Magyar Honvédség 175 éves fennállása alkalmából az MNB 100 forintos forgalmiérme-emlékváltozatot bocsát ki 2023. május 23-án. A kibocsátás a Magyar Honvédelem Napjához igazodik, melyet a kormány határozata alapján 1992-től ünnepelünk annak emlékére, hogy a magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21-én a honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta Buda várát.

A kibocsátásra kerülő 100 forintos bicolor érme névértékes oldala megegyezik a jelenleg forgalomban lévő, azonos címletű forgalmi érme címletoldalával, a tematikus oldalon azonban a megszokott címerábrázolást a Magyar Honvédség alapértékeit jelképező motívumok, a logójából kiemelt elemek váltják fel. Az érmét Kovács Zoltán szobrászművész tervezte.

Az érme előlapján, a középmezőben – a körgyűrűbe átnyúlva – a Magyar Honvédség emblémájából kiemelt részletek, a karmai között Szent István kardját tartó, kiterjesztett szárnyú turulmadár és a „Magyar Honvédség pajzs” ábrázolása látható, ahol a nemzeti színeket heraldikai sráfozás jelöli. A képi elemek a történelmi hagyományokra és a Honvédség szerepére hívják fel a figyelmet. A turul a magyar mondai hagyományok totemállata, az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője, tőle eredeztethető az Árpád-ház. Kiterjesztett szárnya a védelmező szerepet jeleníti meg.

A kard a hatalom szimbóluma, királyi jelkép. Hagyományosan Szent István kardjával suhintottak a magyar királyok a négy égtáj felé a koronázási dombról, ezzel kinyilvánítva hatalmukat az ország fölött. A Magyar Honvédség pajzs egyrészt a nemzeti hovatartozás meghatározója, másrészt a biztonság és a védelem szimbólumaként utal a Magyar Honvédség alapvető feladatára.

Az eszmeiség vizuális megjelenítésének keretet adnak a feliratok. Az érme belső magjában a Magyar Honvédség jelmondata: „A HAZÁÉRT” felirat, a külső körgyűrűben, gyöngysorszegélyen belül, köriratban fent a „MAGYARORSZÁG”, lent a „175 éves a MAGYAR HONVÉDSÉG” felirat, valamint a „2023” verési évszám olvasható.

Az érmék technikai paramétereikben megegyeznek a készpénzforgalomban használt 100 forintos érmékkel: a bicolor színesfém érme körgyűrűje réz (65%), nikkel (15%) és cink (20%) ötvözetéből, belső magja réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből készült. Az érme külső átmérője 23,8 mm, a külső és a belső rész találkozásánál az átmérő 15,3 mm. Az érme peremvastagsága 2,6 mm, súlya 8,6 gramm, széle recézett.

A jubileumi évforduló alkalmából megjelenő 100 forintos forgalmi érme emlékváltozata 1 millió példányban készül. Az új érmével a lakosság a készpénzfizetési forgalomban, a mindennapi vásárlások során találkozhat majd, az MNB a lakossági pénztárában címletváltást nem végez. Az egymilliós keretből 12 ezer darab elsőnapi (normál verdefényes) veretként sorszámozott díszcsomagolásban lesz elérhető, melynek hátoldalán a sorszámon kívül, egy egyedi QR-kódot tartalmazó matrica is elhelyezésre kerül. Az MNB Pénzmúzeum nevű mobilapplikációjának segítségével, a díszcsomagolt első napi veretet a tulajdonosa digitálisan regisztrálhatja az MNB privát blokkláncán. Az új technológiának köszönhetően az érme életútja első regisztrálástól kezdve visszakövethető lesz a mobilapplikáción belül.

Az új 100 forintos forgalmiérme-emlékváltozat gyűjtői termékként, 20 darab érmét tartalmazó rolnikban is elérhető lesz.

 

 

 

Alkalmi 50 forintos érmek >>

  Különleges, alkalmi érmek >>

Vedd meg most, egybe a 2023. év alkalmi érmeit >>

 

 

 

 

 

Forrás: MNB